Lokutus
Ego sum Lokutus flagellum dei

Daň ze závisti
11.08.2009
socania

aneb jak je to s voliči socdem...

Celý článek

Fanatismus
5.08.2009
Společnost

Vzhledem k aktuálním společenským tématům a razantnosti při jejich prosazování, se musím pozastavit nad mechanismem, jak vznikají společenské krize.

Vezměme si jako příklad nacismus. Celá dnešní západní společnost žije nacismem a jeho symboly. V hrůze nad tím, že by se nacismus mohl vrátit, zakazujeme starodávné, nacisty ukradené symboly, jako jsou runy, hákový kříž, nebo prostý pozdrav římanů.

Problémem však nejsou tyto symboly. Ani nacismus. Samotná ideologie vznikla po první světové válce, a to jen díky tomu, že němci, v důsledku kruté Versailleské smlouvy, doslova žrali hlínu. Zakazujeme symboly, trestáme pochybovače, přikazujeme lásku k bližnímu svému, ať je jekékoliv barvy či vyznání, až jsme téměř pomalu ke stavu, kterého se tak bojíme. Nemluvím teď o diktatuře, totalismu apod. Mluvím o fanatismu.Celý článek