Lokutus
Ego sum Lokutus flagellum dei

Křížové výpravy jako odpověď na staletí džihádu
13.01.2010
Islám

Muslimové a jejich sympatizanti často odpůrcům islámu předhazují křížové výpravy jako akt agrese křesťanství vůči hodné islámské civilizaci. Jak je to však ve skutečnosti? Vážně papeže jen tak napadlo vyhlásit dobyvačnou výpravu?

(Tento text byl převzat z Facebookové skupiny Islám v České republice nechceme a následně upraven se souhlasem vlastníka skupiny)


První křížová výprava (1095) byla vyhlášena 460 let po dobytí prvního křesťanského města, 457 let po dobytí Jeruzaléma, 453 let po dobytí Egypta, 443 let po prvních muslimských nájezdech na Itálii. 427 let po prvním obléhání Konstantinopole, 380 let po začátku okupace Španělska. 363 let po plenění Francie, 249 let po vyplenění města Řím (!). Po staletích vraždění, zotročování a nuncených konverzích křesťanů na dobytých územích. Než křesťané přešli do ofenzívy byly islámem dobyty dvě třetiny tehdejšího křesťanského světa!

Expanze islámu v grafice

Podívejme se na mapu islámské expanze 622-750 (převzato z http://www.worldmapsonline.com/UnivHist/30308_6.gif)...
Červeně je vyznačen první džihád, vedený Mohammedem – 622-632
Žlutě je vyznačeno období prvního Kalifátu – 632-661
Zeleně pak období druhého Kalifátu - 661-750
Fialovou barvou jsou označena neislámská území a hnědé šipky označují vojenská tažení muslimů.

Islám 622-750

...stejná mapa – Druhý Kalifát r. 750 (převzato z http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Califate_750.jpg)...

Caliphate in 750

...a pak mapa kolem roku 900 (Muslimská expanze v rozletu, Všimněme si ztráty blízkého východu, Afriky a Španělska. V Evropě není hranice křesťanství vyznačena, cca sever a východ od území dnešní ČR stále pohanský) (převzato z http://www.fordham.edu/halsall/maps/900eur.jpg)...

Europe in 900

...a mapa z roku 1050, kdy už probíhá rekonvista ve Španělsku (převzato z http://brian.hoffert.faculty.noctrl.edu/REL100/Christianity.MedievalMap.png)...

Christianity MedievalMap

A na závěr celkový souhrn islámské expanze až do dnešní doby (převzato z http://dspace.dial.pipex.com/suttonlink/340ismap.html)

Celkový pohled na expanzi islámu za 1400 let

*** 

Na Evropu muslimové útočili už 20 let po Mohamedově smrti. Již roku 652 pořádali nájezdy na Sicílii, kde rozpoutali teror vůči křesťanskému obyvatelstvu (například ve městě Castrogiovanni bylo zavražděno 8000 lidí). V roce 1084, deset let před první křížovou výpravou (!) Sicílii znovu napadli, zapálili kostely v Reggiu, zotročili mnichy a znásilnili a zotročili jeptišky.

V islámem obsazených zemích měli křesťané status druhořadého člověka (dhimmi). Během staletí, kvůli konverzím (často násilným), útlaku, šikaně, vyhánění a občasným pogromům, byly původně křesťanské populace zdecimovány na minimum či na nulu! Ve větším počtu přežili jen Koptští křesťané v Egyptě (původní obyvatelstvo). Křesťanský svět byl otřesen, ztratil jak obilnice a zdroj papyru (Egypt), tak historické oblasti blízkého východu včetně Jeruzaléma. Nenávratně zmizelo mnoho vědomostí (spálení Alexandrijské knihovny).
Křesťané na tomto území jsou vražděni dodnes.

Křižácké války

V roce 1094, byzantský Císař Alexius I Comneus prosí papeže (Řím) o pomoc proti muslimským armádám které obsadily území dnešního Turecka, přičemž muslimové klasicky šířili teror proti křesťanům a přestavovali kostely na mešity. Navíc byli stále více napadání křesťanští poutníci navštěvující Jeruzalém (násilná konverze, příležitostné vraždy a šikana).

Křižáci obsadili jen původně křesťanské země. Nikdy nenapadli území Saudské Arábie natož Mekku (Muslimové dříve napadli jak Konstantinopol, tak Řím!). Období křížových výprav trvalo cca 200 let. Období agrese (džihádu) islámu vůči křesťanskému světu už běží cca 1380 let.

Éra křižáckých výprav neznamená stálé válčení. Ve skutečnosti válečné kampaně trvaly jen cca 20 let ( 1098- 1099, 1146- 1148, 1188- 1192, 1201- 1204, 1218- 1221, 1228- 1229, a 1248- 1250). Pro srovnání, jeden z muslimských džihádů proti Sicílii trval 75 let bez přestávky.

Křížové výpravy nejsou ospraveditelné z textů Nového zákona. Jsou neobvyklou reakcí štvaného křesťanství na nemilosrdný likvidační staletý džihád, který plně vychází z Koránu a Hadísů a který začal už Mohamed.

Největší zločin křížových výprav byl masakr po dobytí Jeruzaléma (30 000 obětí), což je ale nepatrným zlomkem obětí džihádu.
Již papež Inocenc III. (1198-1216) se omluvil za hříchy křesťanů, které páchali při křížových výpravách.

Oproti tomu muslimové se za průběh své expanze nikdy neomluvili. Co je v jiném náboženství viděno jako zločin, to je v islámu vůle Aláha.

Časová line 

Připomeňme si některé zásadní události, které předcházely první křížovou výpravu.

 • 630: Mohamed, dva roky před smrtí, útočí se 30 000 džihádisty na křesťanskou Byzantskou říši.
 • 632-634: Kalifát (islámská říše) dobývá polyteistické části Arabského poloostrova. Polyteisté jsou bráni za horší než křesťané či židé a musí konvertovat k islámu nebo jsou zavražděni. Nemají tedy oproti křesťanům či židům možnost platit výpalné (status dhimmi) a zůstat u svého náboženství.
 • 633: Džihádisté pod vedením Kalida al Walida (krutý vojevůdce pojmenovaný Mohamedem Aláhův meč) dobýjá město Ullays u řeky Eufrat v dnešním Iráku. Na břekhu nedalekého kanálu je setnutím zavražděno tolik lidí, že se voda zbarví doruda a kanál získá jméno Krvavý kanál.
 • 634: Bitva na řece Jarmúk na území dnešní Sýrie, součást džihádu proti Byzantské říši. Usáma bin Ládin z této doby používá citát, že "džihádisté milují smrt více než západní svět život".
 • 635: Muslimové obléhají a dobývají křesťanské město Damašek (dnešní Sýrie).
 • 637: Muslimové si podrobují Irák po bytvě u Al-Quadisyyah.
 • 638: Muslimové na Byzantské říši dobývají a anektují Jeruzalém.
 • 638-650: Muslimové dobývají území dnešního Iránu.
 • 639-642: Muslimové dobývají Egypt.
 • 641: Muslimové obsazují Sýrii a Palestinu.
 • 643: Spálena Alexandrijská knihovna. Ne v boji, ale chladnokrevným rozhodnutím.
 • 643: Muslimové začínají dobývat severní Afriku (na západ od Egypta).
 • 644: Muslimové dobývají ostrov Kypr, Tripolsko v severní Africe a zavádí islámské právo v Iránu a Afgánistánu.
 • 644-660: Války a spory uvnitř Kalifátu.
 • 674-678: Muslimové útočí na Konstantinopol (hlavní město křesťanské Byzantské říše, dnešní Istanbul) a jsou odraženi.
 • 698: Dobyto město Kartágo (severní Afrika, hlavní město Vandalů).
 • 707: je dobyta celá severní Afrika.
 • 710-713: Muslimové dobývají údolí Indu.
 • 712: Dobyta Střední Asie, islamizace Turků.
 • 711 – 713: Muslimové útočí ze severní Afriky na Vizigótskou říši (dnešní Španělsko), dobývají ji a zakládají Andalůské království. Od tohoto roku plení jejich vojska Evropu, od Španělska, přes jižní Francii, po Švýcarsko.
 • 717-718: Muslimové útočí na Konstantinopol (hlavní město křesťanské Byzantské říše, dnešní Istanbul) a jsou odraženi.
 • 732: Muslimové jsou zastaveni koalicí křesťanských králů v bitvě u Poitiers (Tours) ve střední Francii. Tato bitva zastavila džihád v západní Evropě.
 • 732 – 800: Zastavený džihád zapříčiní rozpory v Kalifátu a dobytá území získávají autonomii, ovšem pod muslimskými vládci. Útisk a likvidace křesťanů, zákaz konvertování od islámu (prostě to samé co dnes).
 • 807: Na území kalifátu zbořeny kostely a synagogy včetně Kostela Máří Magdaleny v Jeruzalémě.
 • 809: Muslimský útok na Sardinii a jižní Itálii.
 • 813: Napadáni křesťané v Palestině, mnozí uprchnou.
 • 831: Muslimové dobývají Palermo (Sicílie), nájezdy na jižní Itálii.
 • 846: Vydrancování města Řím, vykradena bazilika svatého Petra.
 • 850: Na území kalifátu bořeny kostely a synagogy.
 • 855: Povstání křesťanů v Sýrii.
 • 837: Dobytí Sicílie, útoky na Korsiku, Itálii, Francii.
 • 869-883: Povstání černých otroků v Iráku.
 • 928-969: Byzantská říše získává zpět Kypr a město Tarsus.
 • 937: Bazilika Svatého hrobu (Kostel vzkříšení) je zpálena. Útoky na mnoho dalších jeruzalémských kostelů.
 • 966: Protikřesťanské nepokoje v Jeruzalémě.
 • 1003: Zničen kostel Svatého Marka v Egyptě.
 • 1009: Bazilika Svatého hrobu (Kostel vzkříšení) v Jeruzalémě je spálena (ano, zase).
 • 1012: Dekrety utiskující křesťany a židy.
 • 1013: Kalifát se pro vnitřní spory rozpadá a štěpí se na muslimských dynastií.
 • 1048 Dokončena obnova Baziliky Svatého hrobu (Kostel vzkříšení).
 • 1055: Turek Princ Tughrul sjednotil území do Selžuckého kalifátu.
 • 1055: Konfiskace majetku Baziliky Svatého hrobu (Kostel vzkříšení).
 • 1071: Bitva u Mantzikertu, muslimové poráží Byzantskou říši a okupují většinu Anatolie (Malá Asie, dnešní Turecko).
 • 1085: Křesťané ve Španělsku znovu získávají Toledo.
 • 1090: Turci okupují prakticky celou Malou Asii.
 • 1094: Byzantský císař Alexius Comnenus I prosí západní křesťanství (papeže) o vojenskou pomoc proti muslimské invazi na Anatolii.
 • 1095: Papež Urban II vyhlašuje první křížovou výpravu, která roku 1099 znovu dobude Jeruzalém.

První křížová výprava je tedy vyslána po stovkách let agresivní muslimské invaze, po ztracení dvou třetin tehdejšího křesťanského světa.

---

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Islámská expanze (hlavně anglická verze)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Byzantská říše (hlavně anglická verze)
http://www.answering-islam.org/Authors/Arlandson/crusades_timeline.htm
http://www.thereligionofpeace.com/Pages/Games-Muslims-Play.htm#crusades
http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2007/01/29/andalusky-mytus-eurabijska-realita-andalusie-spanelsko-maurove/
http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2006/09/28/konverze-pred-smrti/

---

Dodatek Lokutus

Je smutné, jak jsou tato fakta ignorována a jak se naše společnost nihilisticky rozkládá zevnitř při sebemrskačské a pseudoliberální degeneraci. Multikulturalismus je skvělá věc. Kultury se skutečně mohou navzájem obohacovat a ovlivňovat v pozitivním slova smyslu. Ale toto není míšení kultur, nýbrž náboženský střet, téměř patnáctset let starý. Fanatismus a vzájemná nenávist na obou stranách po takovou dobu vylučuje aktuální míšení těchto dvou kultur, obzvláště v době, kdy jednu stranu postihl sekularismus a liberalismus, zatímco druhá je stále militantní, v plné síle a s názory, které v Evropě zastaraly již před třemisty lety.

Kolik muslimů je dost? Kolik mešit je dost? Kdy nastane konečné uspokojení zastánců levicového liberalismu? Až bude v Evropě 30% muslimů? Polovina? Až budou mít rozhodující vliv na politiku EU? A víte jaký je druhý nejpoužívanější jazyk ve Francii? Francouzština. Je to sice humor, avšak dnes už poněkud trpký. Obzvláště když si člověk přidá Velkou Británii a projde si některé statistiky, jako například nejoblíbenější jména novorozenců, či sílící exodus původních Britů, prchajících před islamizací svého ostrova. To je ten slibovaný multikulturalismus? To pěkně děkuji.

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Komentáře

Dík za informaci. (Milan, 13.01.2010, 15:12:54)
Ukládám si odkaz a budu odkazovati.

(Liška - WWW, 13.01.2010, 15:53:20)
No to je zajímavý!
Některé ty may nemají sice kompletní čitelnou legendu, ale neva.

Liška (Lokutus - WWW, 13.01.2010, 15:56:12)
Stačí kliknout na odkaz ke zdroji a tam se dá najít větší.

(Liška - WWW, 13.01.2010, 16:04:51)
oprava: may = mapy.
(zdá se, že ani já nemám zcela čitelno...:-)

Reconquista (dond - Mail - WWW, 13.01.2010, 16:04:49)
Ehm, aniž bych chtěl zpohybňovat militantnost islámu, mám jednu faktickou poznámku - a sice k tomu "původně křesťanskému" území.

Po odchodu Římanů z tehdejší Kalábrie (on to vlastně nebyl odchod, spíš takové vyšumění) se většina obyvatel východní části Iberského poloostrova stala "křesťany" (dnes se jim tuším říká Vizigóti). Asi takovými, jako byli o jedenáct století později "křesťanští" Inkové.

Všichni potom od 6. století úpěli pod jhem Maurů. Tedy, úpěli - asi tak, jako my v 19. století pod Rakouskem, tj. fakticky nijak. Teprve při násilné rekonkvistě, která de facto nebyla "re", jich ustupující Arabové pár stovek zmasakrovali a pár tisíc vzali s sebou.

Tuhle interpretaci nemám ze sebe, tohle Ti plus mínus řekně většina rozumně uvažujících Španělů. Mauři si prostě v Iberii dovolili to, co jim dovolila druhá strana - to jest téměř všechno. Nemám důvod si myslet, že jinde v Evropě to bylo jiné.

Takzvaný "křesťanský" svět byl slabý, rozhádaný, nejednotný a do sebe zahleděný, a že se něco děje, si všiml, až když do něj dlouho píchali a řezali. Něco mi to připomíná. :-)

dond (Lokutus - WWW, 13.01.2010, 16:08:12)
Souhlas, taky mi to něco připomíná.

(savec, 13.01.2010, 16:12:55)
Dond: přímo ve zdrojích toho článku máte odkaz http://info.pravdaoislamu.cz...ove/ ohledně toho Španělska.

(Liška - WWW, 13.01.2010, 16:15:07)
Á, díky, přímo u zdroje.

(dond - Mail - WWW, 15.01.2010, 16:05:55)
savec: Ano, já jsem to četl, bohužel. Je to snůška hysterických výkřiků, blábolů a pravdivých tvrzení.

A vůbec nijak to neodporuje mé poznámce. Pokud se islám do Španělska vrátí, bude to skutečně návrat, narozdíl od křesťanství, které se leckam v 11. a 12. století nemohlo vrátit, neboť tam nikdy předtím nebylo.

A ohánět se masakrováním Židů mezi devátým a dvanáctým stoletím? Chucpe. Chovala se k nim "křesťanská" Evropa snad jinak?

(savec, 15.01.2010, 16:46:49)
Kam konkrétně se křesťanství v 11. a 12. století nemohlo vrátit, neboť tam nikdy nebylo? Pokud nejste schopen pochopit první mapu tohoto článku, jak chcete oponovat?

(dond - Mail - WWW, 16.01.2010, 20:09:28)
savec: Do celého Španělska na jih od Madridu. Tam totiž předtím bylo asi tak stejně jako tou samou dobou v České kotlině.

Pokud nejste schopen pochopit hned první odstavec mého prvního komentáře, jak chcete oponovat? :-D

(Henry Psanec - WWW, 17.01.2010, 23:41:50)
Ve větě "Během staletí, díky konverzím..." by myslím rozhodně nemělo být "díky". Čeština má vinou / kvůli / díky. Je škoda kazit si článek zbytečnými chybami.

(Lokutus - WWW, 18.01.2010, 13:59:14)
@dond: Máš nějaké zdroje? Zajímalo by mě to. Ono je fakt, že každá událost má tendenci vlivem věků zrelativizovat, takže po sta-tisíci-letích už to čtenáři historie přijde jako marginalita. Asi tak nějak vnímáme 1,2 milionu mrtvých Galů a Germánů při osmileté Caesarově kampani v Galii, a to včetně žen a dětí.

@Henry - pravda, hned to opravím.

(dond - Mail - WWW, 18.01.2010, 15:49:49)
@lokutus: On-line zdroje nemám. Mám to od kamarádů, co žijou v Andalusii. Žijou tam už dlouho a bavili jsme se o tomhle tématu několikrát, když jsem tam byl naposled (tj. před rokem).

Zkusím jim napsat, jestli by nemohli něco najít on-line - ale obávám se, že to maj vyčtený z místních knížek...

(savec, 05.02.2010, 13:29:38)
Dond - opakuji, na první mapě článku máte oblast rozšíření křesťanství. Španělsko do ní samozřejmě patřilo, z toho už od čtvrtého století.

Cituji Wikipedii: "Křesťanství se v Hispánii objevilo poprvé v 1. století a v průběhu 2. století se do určité míry uchytilo i ve městech. Pohanství si však uchovalo především na venkově pevné postavení po velmi dlouhou dobu. To se začalo měnit až ve 4. století, kdy Konstantin Veliký legalizoval křesťanství. V Hispánii se sice vyskytly jisté heretické sekty, ovšem místní biskupové zachovávali loajalitu vůči papežům v Římě. Koncily biskupů se staly důležitým nástrojem udržení stability během období nadvlády Vizigótů, jež následovalo po zhroucení římského politického systému ve druhé polovině 5. století. V této době přešla civilní administrativa z velké části na katolické biskupy, kteří tak pomohli uchovat pořádek a kontinuitu římské kultury v Hispánii."

Názory kamarádů z Andalusie... ehm. To je jako zdroj? Pepík z hospody mi včera říkal, že severní Čechy ovládali pět set let indiáni. Zkusím se ho zeptat, zda by neměl něco online, ale obávám se, že to má vyčtené z místních knížek...

(katka - Mail, 25.02.2010, 22:48:11)

(MeFi100 - Mail, 25.02.2010, 23:21:40)
Co se týče historie, tak bych byl opatrný. Fakta lžou když hovoří příliš jasně. Na nás bylo vyhlášeno 5 kruciát a ta¨ky se nepouštím do sporu, kdo byl lepší. Jestli husiti nebo katolíci.
Co se týče moderní doby je to spíše spor sekularní společnosti s náboženstvím, přičemž sekulární společnost dostává poslední dobou na frak. Svoboda dává ženám možnost volby, což se jalk vidno bídně projevuje na porodnosti. Díky tomu jejich vnučky zřejmě podobnou svobodu nezažijí. (pro srovnání - česká žena méně jak 1,5 dítěte; muslimská žena - od 6,3 až po 8,1 ditěte = jasné vítězství islámu)

(HROSCHAN - Mail, 27.02.2010, 03:07:58)
Ony kruciáty na naše území měly s papežem a církví pramálo společného. Zde šlo spíš o soukromou iniciativu císaře Zikmunda a víc,než boj proti "nevěřícím" se bojovalo o vládu v Českém království.
Pokud o tom chceme mluvit,v Čechách došlo ke svržení legální moci a tato vláda(Zikmund) ji chtěl samozřejmě nazpět. K tomu využil neutěšených (i náboženských) poměrů v zemi a vyhlásil křížovou výpravu. Uvážíme-li,že šlo o nejmocnějšího panovníka té doby,který měl moc i svrhnout papeže a ustavit jiného,nebyl to pro něho žádný problém. Takto se vlastně dostaly křížové výpravy do Čech. Pomuneme-li např. pokusy Českých králů účastnit se křížových výprav a získat tak něco prestiže pro sebe a svou zem...

Co se týče problému počtu obyvatel Evropy způsobeného počem dětí v bílých versus muslimských rodinách- EXCELENTNĚ POPSÁNO!... Obzvláště věta o našich ženách a vnučkách... Smutná pravda... Ještě bych však přidal naši duchovní vyprahlost. Ať se nám to líbí,či ne,buď národ bez duchovní opory nemůže existovat a vymírá,nebo vadne a podléhá tomu,kdo nějakou takovou náplň má... Myslím,že dokud se neprobereme z konzumní lhostejnosti,nemůžeme v tomto "boji" uspět... Pochybuji,že by Karel Veliký bez víry v srdci dokázal postup Muslimů ze Španělska zastavit...

Salám Alejkum(Mír s vámi)! Zotročení, takové to nebylo ! (Hamid - Mail, 10.10.2010, 00:18:05)
Pokud já vím, tak kdekoliv jsme my(Muslimové)vládli, tak jsme dávali pouze vysoké daně jinověrcům.

Vždyť vy(Židé a Křesťané)jste "Lid Knihy" s kterým jsme vždy měli zajem spolupracovat-jenže jste si vybrali válku.

Mnoho vás(Židů a Křesťanů)bylo v našich armádách a vysokých funkcích našich států-a mnoho se rozhodlo ke konverzi k Islámu.

Když jsme my(Muslimové)byli ve Španělsku, tak hlavně Židé, ale i Křesťané meli často i lepší práci než Muslimové.
V době kdy jste nás z Al-Andalusu(Španělska)vyhnali jste Židům začali říkat "Maraňos tj.Svině" a i těm kteří se stali Křesťany a mnoho jste jich zabili.

V Palestině(Svaté Zemi)jste nešli po Muslimech, ale po Židech a chtěli jste jim oplatit (podle vaší verze)smrt Ježíše(Mír s ním) na kříži!
Podle naší Muslimské verze nebyl umučen, ale podal předzvěst o příchodu "Pečeti Proroků"Muhammadovi(Mír s ním).

Článek (Rowene, 24.01.2011, 18:49:20)
manipuluje s historií dle vzoru komunistů - prostě účel světí prostředky.
1/A když pomineme náboženství, čí byla území před expanzí Alexandra Velikého a ještě před ním Římanů? To by se dalo pitvat hodně dlouho. Rozhodně historie Blízkého Východu a Egypta a přilehlých území nezačala Mohamedem...
2/Na územích Arabů v ranném středověku žilo mnoho jinověrců a jiných národností relativně v pohodě... viz. Španělsko, odkazuji na Hamida
3/zlehčování vyvraždění obyvatel Jerusaléma křižáckými vojsky ... 30000 lidí, to mohl tenkrát být klidně celý národ, představ si, že by dneska někdo vyvraždil obyvatele Prahy ...četla jsem dobové kroniky napsané jak křesťanskými kronikáři, kteří u toho byli, tak arabskými ... všude ležela tlustá vrstva rozsekaných těl, hromady údů, hlav, krev tekla potokem - no tak to bylo jen takové menší křižácké povyražení
4/ četla jsem, že křižácké výpravy byly výpravy masturbátů, tzn. většinou druhorozených synů, kteří v té době neměli vůbec šanci si pořídit ženu, takže od takové výpravy očekávali, že si pěkně něco naloupí, za co se budou moci usadit a tu ženu pořídit, nebo že si aspoň zaznásilňují...

Závěr: rozhodně je na obou stranách co zlepšovat, a používat historii, kde každý má máslo na hlavě, k šíření nenávisti .......?????????!!!!!!!!!!!

vztah k židům (orde - Mail, 22.03.2012, 16:41:36)
Kolego muslime, když už tady rozebíráš chování k židům, tak zrovinka by mě jedna věc zajímala. Muslimský svět, od Alžíru až po Malajsii neuznává existenci židovského státu a do válek proti Izraeli se zapojovali muslimští dobrovolníci odevšad. Židé měli rovněž kontinuální osídlení po celém Blízkém východě, ovšem za posledních 50-60 let drtivě pokleslo, někde téměř na nulu. Co se s nimi stalo?Přidání komentáře...